Ugrás a kezdőoldalra!
   
   

-Vissza a főoldalra
   

 

HULLADÉKLISTA

EWC kódszáma
Megnevezése
02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok
05 01 06* üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok
05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok
05 01 12* savas olajok
06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxidok
07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok
08 01 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok
08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok
08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok
09 01 02* vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok
09 01 04* rögzítő (fixír) oldatok
10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora
11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
11 03 02* egyéb hulladékok
12 01 07* halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)
12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok
12 01 10* szintetikus hűtő-kenő olajok
12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok
12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok
12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 19* biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj
13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok
13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 03 07* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok
13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok
13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok
13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj
13 07 02* benzin
13 08 99* közelebbről nem meghatározott hulladékok
14 06 03* egyéb oldószerek és oldószer keverékek
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
16 01 07* olajszűrők
16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek
16 01 13* fékfolyadékok
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok
16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok
16 06 01* ólomakkumulátorok
16 07 08* olajat tartalmazó hulladékok
17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok
17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
19 08 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

Vissza az oldal tetejére

Scroll